Щайнер Електроник ЕООД
BG DE EN

Нова аспирационна система за покриване изискванията на ISO14001:2008

петък 12 юни 2015

Нова аспирационна система за покриване изискванията на ISO14001:2008

През май 2015 г. Щайнер Електроник инсталира четири нови комина обвързани в аспирационна система за покриване изискванията на ISO 14001: 2008.


Всички изхвърлени газове в атмосферата се пречистват чрез филтри като комините са изнесени над покрива на производствената сграда.


Снимки


Всички новини